SMREKCA d.o.o.
KRKA 24, 1301 KRKA

Informacija o sofinanciranju

Namen projekta je spodbujanje razvoja novih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv.
Cilji projekta je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter spodbujanje razvoja na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).
Missing image